Tømrer- Snedkerfirmaet Karsten Andersen og Rudes Eftf. Karsten Andersen

Lamdrupvej 4
5800 Nyborg

Kontaktinfo på Karsten:

Tlf.: 65 31 47 16
Mobil: 20 49 49 16
Email: karsten@kaaps.dk

Kontaktinfo på Nils:

Tlf.: 65 31 12 28
Mobil: 20 21 88 89
Email: nils@kaaps.dk